Procedure­beskrivelse

jf. Bogføringslovens § 6

Procedure for registrering af transaktioner

Jeg vil sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres ved at bruge de værktøjer, som det anvendte digitale regnskabssystem stiller til rådighed. Herunder vil der blive foretaget bankafstemning for at sikre overensstemmelse mellem bogføringen og de faktiske transaktioner. Dette vil blive gjort løbende og senest ved udgangen af hvert kvartal, hvor det vil sikres, at regnskabet er fuldt opdateret og afstemt.

Procedure for opbevaring af regnskabs­materialet

Jeg vil uploade alle de omtalte rapporter og bilag nævnt i Bogføringslovens §4 stk. 1-7 til det digitale bogføringssystem, når de modtages eller snarest herefter. Dette betyder, at disse løbende kan findes i det digitale bogføringssystem og ikke kan gå tabt, da det digitale bogføringssystem er sikret af backup.

Ansvarlig for overholdelse af ovenstående procedure

Ansvarlig på vegne af Pasionel for overholdelsen af disse procedurer er René Jessen.

Book et møde

Skal du have hjælp

Få et hurtigt og uforpligtende opkald

Vil du ringes op?